Veiligheidsplannen

Optimale bedrijfsveiligheid vraagt om goed getrainde veiligheidsmedewerkers, up-to-date veiligheidsmiddelen én een duidelijk plan wanneer er een calamiteit speelt. In dat soort veiligheidsplannen moet je rekening houden met wet- en regelgeving, gecombineerd met de voorwaarden vanuit jullie organisatie. Wat er ook gebeurt, je wilt dat er verantwoord en doordacht met werknemers wordt omgegaan. Tegelijkertijd moet de continuïteit van de bedrijfsvoering zoveel mogelijk worden geborgd. Safety Company Friesland helpt jou om deze plannen te vormen. Je kunt bij ons terecht voor het opstellen van een:

Belang van de risico-inventarisatie & evaluatie

Iedere organisatie heeft specifieke risico's. Door die in kaart te brengen, kunnen ongewenste situaties worden voorkomen. Ook kan zo de inzet van werknemers uit de noodorganisatie goed worden voorbereid. Over het algemeen spelen er meer risico's dan vooraf gedacht. Het gaat namelijk niet alleen om de risico's van materieel waarmee wordt gewerkt, maar ook de werkdruk van werknemers. In de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) worden de gevaren en maatregelen beschreven. De RI&E is verplicht voor alle werkgevers met minimaal 1fte. Het maakt niet uit of dit werknemers, vrijwilligers, tijdelijke krachten of stagiaires zijn.

Onderdelen van de RI&E

 • Inventarisatie van de gevaren in de organisatie en de maatregelen die al zijn getroffen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers;
 • Overzicht van de risico's voor werknemers die tot de 'bijzondere categorieën' behoren. Denk aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten, ouderen en zwangere vrouwen;
 • Beoordeling en evaluatie van de risico's en prioritering;
 • Plan van aanpak met inzicht in de maatregelen die moeten worden getroffen;
 • Beschikbaarheid van een arbodeskundige of preventiemedewerker voor werknemers.

Noodzaak van het ontruimingsplan

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een ontruiming noodzakelijk zijn door een calamiteit. Het gebouw moet dan door iedereen zo snel mogelijk worden verlaten. En dat kan alleen met een goede voorbereiding. Het ontruimingsplan (NEN 8112) is verplicht voor sommige organisaties, zoals onderwijsinstellingen. In dat geval moet het plan worden beoordeeld door de lokale brandweer om een vergunning te krijgen. Dit hangt af van het type bedrijf, het aantal medewerkers en eventuele gevaarlijke stoffen. Toch heeft iedere organisatie baat bij het ontruimingsplan, omdat het:

 • Voorziet in een duidelijke en werkbare aanpak bij een ontruiming door een calamiteit.
 • Inzicht geeft in een snelle en veilige ontruiming van het gebouw.
 • De organisatie helpt om zelf actie te ondernemen, voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn.

Onderdelen van het ontruimingsplan

 • De manier waarop de melding worden doorgegeven;
 • De manier waarop personen in het gebouw worden gealarmeerd;
 • De taakverdeling van degenen die de ontruiming begeleiden;
 • De plaats(en) waar iedereen zich na de ontruiming verzamelt;
 • Nazorg en continuïteit.

Safety Company Friesland

Op Safety Company Friesland kun je bouwen voor het opstellen van een RI&E of een ontruimingsplan (volgens de NEN 8112). Voor de RI&E geldt dat wij op locatie langskomen om volledig inzicht te krijgen in jullie situatie. Ook zijn wij actief betrokken bij de uitvoering van het plan van aanpak, nadat deze is getoetst bij de organisatie. Voor het ontruimingsplan geldt dat wij bijna twintig jaar actief zijn geweest bij de lokale brandweer en daardoor goed op de hoogte zijn van de eisen die worden gesteld. Heb je vragen over wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!


Vraag hier een vrijblijvende offerte aan

Contact