Heeft u een klacht?

Klachtenprocedure

Safety Company Friesland hecht veel belang aan het waarborgen van de kwaliteit van haar cursussen, de instructeurs en het opleidingsinstituut zelf. Om te garanderen dat eventuele klachten op een professionele manier afgehandeld worden, beschikken wij over onderstaande klachtenprocedure.

Wanneer u een klacht heeft over de cursus, instructeur(s), het naleven van de cursusvoorwaarden, de cursusaccommodatie of andere zaken die met de cursussen of het opleidingsinstituut te maken hebben, kunt u deze mondeling danwel schriftelijk aan ons kenbaar maken. Voor een schriftelijk in te dienen klacht verzoeken wij u gebruik te maken van het klachtenformulier. Elke klacht zal met de grootst mogelijk zorgvuldigheid en discretie worden behandeld. Indien mogelijk, zal zo snel mogelijk worden getracht een oplossing te vinden voor de klacht.

De klachtenprocedure is als volgt:

  • Uw mondelinge klacht kunt u indienen bij het tijdens de cursus aanwezige medewerker.
  • In het geval er geen mondelinge overeenkomst wordt bereikt, kunt u binnen twee weken uw klacht schriftelijk indienen bij de eigenaar van Safety Company Friesland. 
  • Wij verzoeken u uw klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven en uw standpunt helder te onderbouwen.
  • Anonieme klachten of klachten via derden kunnen wij niet in behandeling nemen.
  • Na ontvangst van uw klacht, krijgt u binnen twee weken een schriftelijk antwoord van de eigenaar van Safety Company Friesland. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek, zullen wij een tijdsindicatie hiervoor aangeven.
  • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
  • De registratie van klachten geschiedt voor een periode van maximaal 2 jaar.
Deze website gebruikt cookies

Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Door verder te gaan op onze website gaat u akkoord met onze cookie policy en het plaatsen van eventuele cookies.