Veiligheidscheck

Wilt u gebruik maken van de veiligheidscheck voor uw bedrijf? Vul dan de onderstaande vragenlijst in en dan nemen wij contact met u op voor een afspraak.

U dient iedere vraag  het formulier te beantwoorden door één van de beschikbare antwoorden te selecteren.


Risico’s
#1 Is er een Risico-inventarisatie en -Evaluatie verricht en is deze actueel?
#2 Zijn alle risico’s in de RI&E opgenomen
#3 Is er een overzicht van de restrisico’s die altijd blijven bestaan, waarbij kans is op brand, ongeval of een ontruiming
#4 Is er een overzicht van de personen die als BHV’ers zijn aangewezen
#5 Is er een overzicht van de opleidingen die de BHV’ers hebben gevolgd?
BHV organisatie:
#6 Is het aantal BHV’ers afgestemd op de risico’s
#7 Is het aantal aanwezige personen bekend? (Medewerkers en overige aanwezigen) in zowel dag, avond als nacht situatie
#8 Zijn er regelmatig veel minder zelfredzame personen aanwezig?
#9 Zijn er in uw bedrijf gevaarlijke stoffen opgeslagen?
#10 Is het bedrijf goed bereikbaar voor externe hulpdiensten?
#11 Sluit het aantal BHV’ers aan bij de restrisico’s binnen uw bedrijf?
BHV taken:
#12 Is de opleiding en geoefendheid van de BHV afgestemd op de risico’s binnen uw bedrijf?
#13 Kan binnen een paar minuten na de melding een beginnende brand worden bestreden?
#14 Kan binnen een paar minuten na de melding worden begonnen met het verlenen van eerste hulp?
#15 Is afgesproken wie externe hulpverleningsdiensten alarmeert?
#16 Is bij de BHV bekend waar zich eventuele bijzondere gevaren bevinden ten behoeve van de brandweer?
#17 Weten BHV’ers waar de niet zelfredzame personen zich bevinden?
Voorlichting aan personeel:
#18 Zijn medewerkers voorgelicht over wat te doen bij een incident?
#19 Zijn er op strategische plaatsen instructiekaarten voor personeel en bezoekers opgehangen met instructie wat te doen bij brand of ongeval?
#20 Is bij de werknemers bekend wie de BHV’ers zijn?
#21 Zijn medewerkers op de hoogte van de taken van de BHV?
#22 Weten medewerkers dat ze bij een incident de instructies van de BHV’ers dienen te volgen?
#23 Hebben allee medewerkers inzicht in het ontruimingsplan?
Instructiekaarten en plattegronden:
#24 Zijn op voldoende plaatsen in uw bedrijf of instelling plattegronden aangebracht?
#25 Zijn op voldoende plaatsen in uw bedrijf of instelling instructiekaarten aangebracht?
#26 Is er een ontruimingsplan volgens NEN 8112 aanwezig ?
Zijn de volgende zaken duidelijk op plattegrond aangegeven:
#27 Brandmeldinstallatie
#28 Vluchtwegen en nooduitgangen
#29 Verzamelplaats buiten gebouw
#30 Handbrandmelders
#31 Plaats en soort blusmiddelen
#32 Eerste hulpmiddelen
#33 Hoofd ingang brandweer
Oefeningen:
#34 Wordt er regelmatig een ontruimingsoefening georganiseerd in uw bedrijf?
#35 Vindt er na afloop een evaluatie plaats?
#36 Worden alle medewerkers op de hoogte gebracht van deze evaluatie?
#37 Worden bij de evaluatie geconstateerde tekortkomingen opgelost?
#38 Worden de evaluaties van de oefeningen schriftelijk vastgelegd?
BHV plan:
#39 Is er een BHV plan opgesteld?
#40 Zijn alle medewerkers op de hoogte van dit BHV plan?
#41 Wordt het BHV plan jaarlijks up-to-date gemaakt?
BHV materialen en voorziening:
#42 Zijn er voldoende blusmiddelen in uw bedrijf aanwezig?
#43 Zijn de blusmiddelen van het juiste type voor uw bedrijf?
#44 Zijn alle blusmiddelen altijd duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar
#45 Worden alle blusmiddelen jaarlijks gekeurd?
#46 Is de EHBO koffer duidelijk zichtbaar en bereikbaar
#47 Wordt de inhoud van de EHBO koffer regelmatig gecontroleerd?
#48 Is er voldoende goedfunctioneerde rookdetectie?
Alarmering:
#49 Weten alle personen in uw bedrijf waar een incident moeten worden gemeld?
#50 Is er een protocol voor het alarmeren van de BHV
Vluchtwegen een nooduitgangen:
#51 Zijn er voldoende nooduitgangen en vluchtwegen aanwezig?
#52 Zijn de nooduitgangen en vluchtwegen altijd vrij van obstakels?
#53 Gaan de nooddeuren naar buiten toe open?
#54 Zijn nooduitgangen door één handeling te openen?
#55 Zijn de vluchtwegen en nooduitgangen voorzien van goede en verlichte richtingsbordjes
#56 Zijn de vluchtwegen voorzien van noodverlichting?
Deze website gebruikt cookies

Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Door verder te gaan op onze website gaat u akkoord met onze cookie policy en het plaatsen van eventuele cookies.